Notice & takedown procedure

Auteursrecht
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij La Place Food B.V. (La Place) en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Place, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Notice & Takedown Procedure
Alle informatie op www.laplace.com (Website) wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden door La Place Food B.V. (La Place) en haar content providers. Indien je desondanks content aantreft op de Website welke naar jouw mening onrechtmatig is, bijvoorbeeld omdat deze content inbreuk maakt op jouw rechten, de rechten van derden of anderszins onrechtmatig is, dan kun je een Notice & Takedown verzoek indienen om de content van www.laplace.com te laten verwijderen. Dit kan door een mail te sturen aan gastenservice@laplace.nl Om jouw verzoek zo goed en spoedig mogelijk te kunnen verwerken verzoekt La Place Food B.V. je de volgende informatie te verstrekken:

  • Naam;
  • Organisatie (indien van toepassing);
  • E-mailadres;
  • Link naar de inbreukmakende content;
  • Motivering van het verzoek; en
  • In het geval van een vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, de naam van de rechthebbende en bewijs waaruit blijkt dat sprake is van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht.

Indien La Place jouw verzoek gegrond acht verwijdert La Place de desbetreffende informatie van de Website. Het verwijderen van de informatie impliceert niet dat La Place enige aansprakelijkheid erkent met betrekking tot enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.