Menu

Algemene voorwaarde Mijn La Place

Gebruikersvoorwaarden - Mijn La Place
Alvorens Mijn La Place (Mijn La Place) en de La Place website (www.laplace.com) (Website) te gebruiken, raden wij je aan deze gebruikersvoorwaarden (Voorwaarden) aandachtig te lezen. De Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoeken van en deelnemen aan de Website en Mijn La Place. De laatste versie van de Voorwaarden zijn altijd te raadplegen en te downloaden via de Website.
 
Algemeen
Mijn La Place is een initiatief van La Place Food B.V. (La Place). Mijn La Place is een online en interactief platform waarop gebruikers ervaringen kunnen delen over aan La Place gerelateerde onderwerpen en producten. Ook kunnen gebruikers via Mijn La Place inspiratie opdoen en informatie lezen over de laatste trends op het gebied van gezond eten, recepten lezen en reacties plaatsen onder berichten.
 
La Place account
Om reacties te kunnen plaatsen en deel te nemen aan Mijn La Place dien je te beschikken over een La Place account. Na een La Place account aangemaakt te hebben via de Website kun je inloggen met je emailadres (tevens gebruikersnaam) en wachtwoord. Je bent verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van je La Place account. Zorg er voor dat je vertrouwelijk omgaat met je wachtwoord en je wachtwoord niet kenbaar maakt aan derden. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn dan kan je een nieuw wachtwoord opvragen door op ‘Vergeten?’ te klikken in het aanmeldscherm op de Website. Zodra je op de hoogte bent van ongeoorloofd gebruik van je La Place account verzoeken wij je om La Place hier direct van op de hoogte te stellen via het contactformulier op de contactpagina van de Website.
 
Reageren en Delen
Op Mijn La Place is het mogelijk om op verschillende manieren te reageren op berichten en content, bijvoorbeeld door een reactie te plaatsen onder een bericht. Daarnaast is het mogelijk om berichten te delen via Facebook, Twitter, Pinterest of per email. Wij stimuleren het plaatsen van reacties en het delen van content, maar jij blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de content die je plaatst en de informatie die je met derden deelt. La Place is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door jou geplaatste reacties of de informatie die jij deelt met en/of via Mijn La Place en social media websites. Ook verzoeken wij gebruikers van de Website en Mijn La Place om respect te tonen voor elkaar en op een normale wijze deel te nemen aan Mijn La Place.
 
La Place heeft altijd het recht om alle berichten die je plaatst te verwijderen, te bewerken, of te verplaatsen, bijvoorbeeld indien La Place van mening is dat je reactie onder een bericht in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de Website verhindert, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Gebruikers zijn volledig aansprakelijk voor content en berichten die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.   
 
Gebruik van de Website
La Place garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Website en Mijn La Place. De gebruiker van de Website is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit zijn handelen of nalaten van de gebruiker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van de Website en het plaatsen van berichten in Mijn La Place.
 
Gebruikers van de Mijn La Place kunnen op Mijn La Place links plaatsen naar websites van derden. La Place controleert noch voorafgaand noch pro-actief de content die geplaatst wordt door gebruikers in de Mijn La Place. La Place heeft evenmin de mogelijkheid om de inhoud van websites van derden te controleren en La Place is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content op websites van derden of voor het gebruik van externe websites door bezoekers van de Website, op welke wijze dan ook. De inhoud van de websites van derden behoort niet tot de inhoud van de Website.
 
La Place zal voor onrechtmatige content of links een notice-and-takedown procedure hanteren. Dat wil zeggen dat La Place na ontvangst van een klacht over content of een link op de Website of Mijn La Place deze informatie offline haalt indien deze onrechtmatig overkomt op La Place. La Place behoudt zich daarnaast het recht voor om je de toegang tot Mijn La Place te blokkeren, zonder voorafgaande notificatie of opgave van reden.
 
Persoonsgegevens
Ons privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van je persoonsgegevens via de Website en Mijn La Place, zoals je naam, emailadres en IP-adres. De laatste versie van het privacybeleid is te vinden op de Website. In het privacybeleid staat meer informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en hoe wij deze beschermen. Sommige onderdelen van de Website en Mijn La Place zijn openbaar zoals de reacties onder berichten, pas daarom goed op welke informatie je deelt.
 
Vragen?
Indien je vragen of klachten hebt over de werking van de Website of Mijn La Place dan kan je altijd contact opnemen met La Place middels het contactformulier op de contactpagina op de Website. La Place zal er alles aan doen om zo snel mogelijk te reageren op je vraag of klacht.
 
Wijzigingen
La Place behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving, op ieder moment te wijzigen. Daarnaast kunnen wij op elk moment aanpassingen aanbrengen aan de look-and-feel van de Website. Wanneer de Voorwaarden zijn aangepast en, waar nodig, zullen wij om je instemming vragen. Wanneer je niet instemt met de Voorwaarden verzoeken wij je het gebruik van Mijn La Place te staken en je La Place account te verwijderen.
 
Op de Voorwaarden en het gebruik van de Website en Mijn La Place is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website en Mijn La Place worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.  

Altijd alle acties & coupons op zak!